Kulturplan for utviklingshemmede

Tips en venn Skriv ut

Bergen kommune har laget en kulturplan for mennesker med utviklingshemming.

Henning WarloeI innledningen til kulturplanen skriver Kulturbyråd Henning Warloe at Kultursatsingen for utviklingshemmede i Bergen kommune skal videreutvikles. Kulturbyråden mener det er viktig at kunst- og kulturlivets ressurser gjøres bedre tilgjengelig for utviklingshemmede mennesker og likeledes at kulturinstitusjoner i Bergen bør utvikle sin politikk og sin virksomhet til òg å omfatte denne publikumsgruppen.

Warloe påpeker at det ikke finnes noen nasjonal plan eller regionale føringer som sikrer kulturtilbud for utviklingshemmede. 
- Bergen kommunes kulturplan for utviklingshemmede kan derfor sies å representere et viktig bidrag til den videre utviklingen av fagområdet, ikke bare kommunalt og regionalt, men også nasjonalt. Som kulturbyråd ser jeg frem til nye gode kunst- og kulturtilbud og økt deltakelse for alle utviklingshemmede i Bergen skriver Warloe i forordet til planen.

Hele kulturplanen kan du lese her.

Av Rune Øyen