Kompetanseløft for støttekontaktordningen

Tips en venn Skriv ut

Nordlandsforskning har evaluert videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige".

Støtte - avlasting

Den eksterne evalueringen som er finansiert med midler fra Sosial- og helsedirektoratet kan leses her.