Klare seg selv?

Tips en venn Skriv ut

I boken ”Klare seg selv? - Faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede” møter vi fire unge, hjelpetrengende jenter og tar del i deres erfaringer med et selvstendig liv på fritid.

Marit Kollstad gir oss som lesere viktig kunnskap for hvordan man kan bidra til at unge Marit Kolstadfunksjonshemmede får en sosial og selvstendig fritid med vennefellesskap og meningsfulle aktiviteter. Boken er basert på Kryssildprosjektets forskningsarbeid. Kollstad legger i boken vekt på å beskrive følgende:

  • Hva betyr et selvstendig liv på fritid for unge funksjonshemmede med lærevansker?
  • Hvordan kan utvikling av selvstendighet foregå gjennom fritid og fritidsaktiviteter?
  • Hvilke kompetanser trenger helse- og sosialarbeidere i sitt arbeide for å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid?
  • Hvilke tanker gjør jentene seg om helse- og sosialarbeidernes arbeide med å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid?

Utfordringen er å ha varhet og balanse til hjelpe og støtte, slik at jentene opplever mestring, selvbestemmelse og hjelp til å gjennomføre sine prosjekter på fritid Boken er utgitt av Gyldendal i 2008 og kan bestilles her.