"Jeg kan delta"

Tips en venn Skriv ut

Astrid J, Nyquist har med sitt doktorgradsstudie om barn med funksjonsnedsettelser og fysisk aktivitet, dokumentert den aktivitetsgleden de får når de får være sammen med jevnaldrende. Avhandlingen hennes kan du lese her.

Rullesol - bane#Astrid Nyquist forsvarte sin avhandling "Jeg kan delta. Barn med funksjonsnedsettelser og deltakelse i fysisk aktivitet - en multimetodestudie i en habiliteringskontekst", for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges idrettshøyskole. Nå er avhandlingen tilgjengelig. Nyquist har undersøkt hvilke fysiske aktiviteter barna selv ønsker å delta i, hvilke aktiviteter de faktisk deltar i og hvordan de opplever å delta i fysisk aktivitet både under et habiliteringsopphold og på fritiden hjemme.

De 300 barna i alderen 6-17 år som deltok i studien har et sterkt ønske om å være aktive.

- Funnene viser at aktivitetsgleden til barna er stor, og den overskygger strevet med å få delta når de får være sammen med jevnaldrende. De fleste barna deltar regelmessig i flere fysiske aktiviteter på fritiden sammen med familien, sier Astrid Nyquist.

Studien viser også at barna å være mer aktive sammen med jevnaldrende enn de har anledning til. Barna viser at de har tro på at "jeg kan delta", men i en del situasjoner blir imidlertid barnas medvirkning og mening ikke etterspurt.

Hele doktorgradsavhandlingen kan du lese her.

pict stripe

LagreLagre