Internkontroll av støttekontakttjenesten

Tips en venn Skriv ut

Wenche Haslie er leder for en enhet med mange ansatte. Hun er opptatt av at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i sosial- og helselovgivningen etterleves. Dette var tema i hennes eksamensoppgave på videreutdanningen ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige”.

Mange forbinder nok begrepet internkontroll med ekstra arbeidsoppgaver i en ellers travel hverdag, og ikke som noe Wenche Hasliesom faktisk er spennende slik Wenche Haslie fikk erfare som student på videreutdanningen. Hun mener at bevissthet rundt internkontroll er nødvendig for å kunne beskrive tiltak som skal sikre at de planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav.

Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel etter HMS-lovgivingen og lovgivning som beskriver lovpålagte tjenester. Wenche Haslie fokuserte i sin eksamensoppgave på hvordan en kan sikre internkontroll innenfor støttekontakttjenesten.

Oppgaven kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad