Inkludering i kroppsøvningsundervisingen

Tips en venn Skriv ut

Handicapidrættens videncenter i Danmark har utarbeidet en veileder som har oppmerksomhet rundt hvordan læreren kan tilrettelegge slik at alle elever kan delta sammen i kroppsøvningstimene.

Hefte er skrevet av Tine Souliè og Bo Therkildsen som begge arbeider ved Handicapidrættens Videncenter i Danmark i Inklusion I Idrætsundervisningensamarbeid med bl.a. idrettspedagoger på Åsgårdskolen og Egmont Højskolen.

I både Danmark og Norge legges det vekt på at kroppsøvningsfaget er for alle elever. Hefte er derfor aktuelt for alle som ønsker mer kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge på en bedre måte for at flere kan delta sammen i kroppsøvningstimene.

Hefte "Inklusion i idreætsundervisningen" kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad