Informasjonsbrosjyre om støttekontakttjenesten

Tips en venn Skriv ut

"Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" som er utgitt av Helsedirektoratet presenterer tjenesten på en enkel og god måte. Vi anbefaler alle landets kommuner å bruke denne i sin presentasjon av denne lovpålagte tjenesten.

Meningsfylt fritidInformasjonsbrosjyren synliggjør hvordan tjenesten støttekontakt kan tilbys etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om barnevernstjenester. Brosjyren er utviklet av deltakere i det fylkesvise faglige nettverket i Hordaland i samarbeid med Helsedirektoratet.

Brosjyren kan leses elektronisk og bestilles hos Helsedirektoratet.

Heftet kan du laste ned her

Av Anders Midtsundstad