Gudstenesta - en møtestad for alle?

Tips en venn Skriv ut

Hvordan en kan skape rom for gudstjenestedeltakelse for utviklingshemmede? Dette er tema i mastergradsoppgaven til Leif Arne Økland.

Bilde av Leif Arne Økland

Økland fikk i juni 2011 godkjent sin mastergradsoppgave i diakoni ved Det Norske Diakonhjem. Han arbeider til daglig som rådgiver ved Bjørgvin Bispedømmekontor, og problemstillingen for oppgaven var følgende:

"Korleis skapa rom for gudstenestedeltaking for alle? På kva måte kan strategien universiell utforming vera ein nøkkel til forståing og grunngjeving av dette behovet - der ein samstundes ivaretek tilrettelegging for mennesker med utviklingshemning?"

Mastergradsoppgaven bygger på gruppeintervjuer med utviklingshemmede og individuelle intervjuer med prester som har vært med på å gi tilbakemeldinger knyttet til gudstjenesten.  

Mastergradsoppgaven i fulltekst kan du lese her.