Gode hjelpere

Tips en venn Skriv ut

I denne fagartikkelen setter forfatteren Kristin Soldal søkelys på hva man kan vente av støttekontakten, og hva som skal til for at tiltaket skal bli vellykket både for bruker og hjelper?

Kristin Soldal#

Fagartikkelen som tidligere er publisert i fagtidsskriftet Embla nr 6 i 2005 kan leses her.