Article image

Gode hjelpere – nesten som en venn

Tips en venn Skriv ut

I denne rapporten som bygger på en mastergradsoppgave har personer med utviklingshemning fått uttale seg om hva de oppfatter som god hjelp, og hvilke ønsker og krav de har til sine hjelpere. De skiller mellom støttekontakten og de andre hjelperne.