Fysisk aktivitet og psykisk lidelse

Tips en venn Skriv ut

Kulturnettverket Innlandet har siden 2004 organisert et treningstilbud for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse.

Treningstilbudet som er gratis for deltakerne foregår 2 ganger i uken. Treningen Fysisk aktivitet og psykisk lidelseer tilrettelagt brukerne og det gis i de fleste tilfeller tilbud kvalifisert ledsager og skyss. For deltakerne er det ingen påmeldingsfrist eller bindingstid.

Dette arbeidet er nå evaluert av Line Merete Libak som er ansatt som kulturrådgiver/spesialergoterapeut på avdeling for psykosebehandling og rehabilitering på sykehuset Innlandet HF.

Evalueringsrapporten fra Libak er en oppsummerende evaluering av treningstilbudet fra 2004 - 2009. hensikten med rapporten er å se om treningstilbudet oppfyller målene om at trening kan bli en arena for utøvelse av fysisk aktivitet og en møteplass for sosial aktivitet fordeltakerne.

Hennes resultat viser blant annet:

  • 98 % (28 av 31) opplever en bedre fysisk form og helse som følge av å delta på treningen.
  • 71 % (22 av 31) opplever en bedring av sin psykiske helse som følge av deltakelse på treningstilbudet.
  • 78% (25 av 32) opplever at treningsstedet fungerer som en møteplass for dem, og at det kan ser ut til at tiltaket har en betydningsfull rolle for sosial kontakt og samhandling. I tillegg skaper det en naturlig tilknytning til lokalsamfunnet, samt at det kan medvirke til at deltakerne kan utvikle sosiale nettverk.

Rapporten kan du lese her.

Av Rune Øyen