Forsiden
Om Nettstedet
Tips Oss
Nyttige lenkerStøttekontakttjenesten i Alta kommune fikk samhandlingsprisen i Finnmark for deres arbeid med å skape en aktiv og meningsfylt hverdag og fritid for barn, ungdom, voksne og eldre.

Det var rådgiverne Gry Bogetun og Anja Birkeland fra helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark delte ut prisen på kr 100 000,- etter innstilling fra Helsedirektoratet.Samhandlingsprisen

Alta kommune har gjennom flere år arbeidet aktivt med å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjeneste. De ansatte i denne tjenesten har også deltatt i nettverksatsningen som Helsedirektoratet etablerte gjennom utviklingsprosjektet Fritid for Alle hvor målet har vært å styrke arbeidet innenfor feltet støttekonatkt, kultur og fritidsdeltakelse i kommunne. Alta kommune har arbeidet aktivt for å tilpasse seg Helsedirektoratets anbefaling om den tredelte løsningen, som går ut på at støttekontakttjenesten kan organiseres og tilbys som:

  • individuell støttekontakt
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Jorunn Nordholm og Anita Romsdal har også vært koodrinatorer for nettverket til de tre nordligste fylkene. Ved tildelingen av prisen ble det fra fylkesmannens side fremhevet at Alta kommune viser gjennom sitt arbeid at de ønsker å være en ressurskommune også for andre kommuner. De har tatt intiativ til samarbeid med andre kommuner i Finnmark og Troms. Videre har de invitert til kurs i regionen Det ble i denne sammenheng lagt vekt på at en har klart dette gjennom et stort engagement med små midler til rådighet.

Du kan lese mer om dette her fra Altapostens nettside og se reportasje fra TVnord mandag 6. desember (innslag 2).

På vegne av alle som jobber innenfor dette fagfeltet vil vi gratulere med prisen.

 
Blank as