Funksjonshemmede og scenekunst

Tips en venn Skriv ut

Tone Pernille Østern er opptatt av å jobbe for en destabilisering av alle stereotypier som eksisterer om funksjonshemmede. Hun peker i denne sammenheng på scenekunstfeltet som en arena.

Tone Pernille Østern
I artikkelen "Kroppen som agenda for identitet, Kultur, politikk og mangfold" tar Østern utgangspunkt i erafringer fra danseprosjektet Danselaboratoriet.

Denne artikkel er tidligere trykket i tidsskriftet På Spissen.nr 1. 2008.
Artikkelen kan du lese her.

Mer informasjon om Danselaboratoriet kan du finne her