Fritidsaktiviteter som utgangspunkt for personlig utvikling

Tips en venn Skriv ut

I en bachloroppgave peker Kari Ann Tobiassen på den betydningen deltakelse i fritidsaktiviteter har for mennesker som har behov for bistand for å oppleve mestring på fritidsarenaen.

Fritidsaktiviteter som utgangspunkt ..
Oppgaven beskriver ulike verktøy som kan benyttes i arbeidet med å tilrettelegge fritid for andre. Kari Ann Tobiassen tar utgangspunkt i sin egen praksisperiode som student ved sosionomutdannelsen ved Universietet i Agder.

Oppgaven kan du lese her.