Fra bekymring til handling

Tips en venn Skriv ut

​Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prop.nr 1 (2007-2008)). Ansatte som kommer i kontakt med mennesker i risiko unnlater ofte å handle på grunnlag av bekymringen. I denne veilederen settes det fokus på hvordan en kan gå fra bekymring til handling.

Fra bekymring...Tidlig intervensjon benyttes innenfor kommunalt rusarbeid som et begrep for innsatsen som plasserer seg mellom universell forebygging og behandling av rusproblemer.

For å sikre økt kunnskap bl.a. for å gjenkjenne tegn på et rusrelatert problem på et tidlig stadium har det blitt utarbeidet en egen veileder som kan leses her.