Forsøk med Fritidsguider

Tips en venn Skriv ut

Servicestyrelsen i Danmark startet nylig et prosjekt hvor fire kommuner skal prøve ut arbeidsmetoden Fritid med Bistand overfor mennesker med en nedsatt funksjonsevne.

martin,-nina-og-mette_250x158.jpgServicestyrelsen har de siste år hatt et økt fokus på hva som skal til for at en skal kunne inkludere mennesker med funksjonshemninger inn i ordinære fritidsaktiviteter. Deres undersøkelse "Handicap og foreningsliv" som ble gjennomført i 2009, viser det er nødvendig å sikre økt oppmerksomhet rundt arbeidet for å sikre at flere  mennesker med funksjonshemninger skal kunne inkluderes i ordinære fritidsaktiviteter. Servicestyrelsen var i 2008 med på å etablere det nordiske nettverket "Aktiv fritid for alle" som har gitt muligheter til å få erfaringer fra prosjekter i Sverige og Norge som omhandler inklusjon av mennesker med ulike bistandsbehov. Martin Sandø i Servicestyrelsen forteller at de i den forbindelse har etablert kontakt med det norske prosjektet "Fritid med Bistand" som har vært inspirasjonskilde for dem sammen med det danske prosjektet "Forsøg med fritidspas"  i å utvikle prosjektet "Fritidsguider".

Målsetningen med  fritidsguideprosjektet er å sikre flere funksjonshemmede deltakelse i ordinære fritidsorganisasjoner. Et suksesskriterium er at minimum 10 personer i målgruppen i hver kommune gjennomfører en prosess med fritidsguide og at minimum 8 av disse blir aktive medlemmer i et lag eller en forening. Et annet suksesskriterium er at Fritidsguidene skaffer seg oversikt over de fritidsmuligheter som finnes i den enkelte kommune og nabokommuner som funksjonshemmede kan delta i.

Fritidsguiden vil i dette prosjektet være en blanding av sosialarbeider og foreningskonsulent, som skal ha oversikt over de muligheter som finnes i i ulike lag og foreninger. I tillegg skal fritidsguiden avklare de ulike behov, ønsker og drømmer den enkelte deltaker har. Kommunene som er valgt ut til å delta i prosjektet og som ønsker å prøve ut metoden er København, Vejle, Esbjerg og Sorø.

Martin Sandø, Nina Steensig og Mette Kas Mortensen (øverste bilde) er engasjert av Servicestyrelsen til å følge opp prosjektet. De inviterte nylig ansatte som skal arbeide etter metoden i prosjektkommunene til et todagers opplæringsseminar. Her fikk deltakerne opplæring i bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand og kunnskap om dens teoretiske perspektiv fra ansatte i Kristiansand kommune. Ansatte i den danske kommunen Gentofte deltok også for å fortelle om sine erfaringer knyttet til bruk av metoden.

kristin-duncan_82x123.jpgKristin Duncan (midterste bilde) er ansatt som hjemmeveileder i sosial psykiatrien ved Sosialpsykiatrisk Center i Sorø kommune.
Duncan forteller at hun fikk høre om prosjektet gjennom sin leder og syns dette hørtes veldig spennende ut. Hun tenkte at dette måtte være en fin måte å hjelpe noen av hennes kommunes brukere på.
Hennes forventninger og ønsker til prosjektet er at det kan føre til et større likeverd for deltakerne til å delta fritidsaktiviteter. I tilegg håper hun dette kan føre til at lag og organisasjoner i større grad legger til rette for mennesker med ulike behov.

michael-hansen_83x110.jpgMichael Hansen (nederste bilde) er student og har nå sin praksisperiode i Vejle kommune som hjemmeveileder.
Michael forteller han ble spurt av sin veileder om å bli med på dette prosjektet. Han syns dette med Fritidsguider virker veldig spennende og riktig, da han mener fokus på fritid er viktig for alle brukere. - jeg tror det vil gi den enkelte bruker økt livskvalitet. Idrett og fritidsaktiviteter har alltid vært en viktig del av mitt liv, og jeg ser hvor viktig det har vært for meg jeg tenker at det må være minst like viktig for de mennesker jeg arbeider med, og dette gjennom prosjektet ser jeg mulighet til at dette kan skje, avslutter Hansen.

Prosjektet som gjennomføres over 2 år vil bli evaluert.