Invitasjon til dagsseminar

Forskning om kjønn og funksjonshemming

Tips en venn Skriv ut

På oppdrag for Bufdir har NTNU Samfunnsforskning og Senter for kjønnsforskning, NTNU, utarbeidet en kunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. 

Rapporten viser at kjønn får lite oppmerksomhet i forskning om funksjonshemming, og at funksjonshemming får lite oppmerksomhet i norsk kjønnsforskning. Bufdir ønsker derfor å samle forskere fra de to forskningsfeltene samt oppdragsgivere for å sette fokus på dette tema, på møte/seminar onsdag 7.juni i Oslo fra kl 10.00- 14.30.

Endelig påmeldingsfrist 24. mai. Påmelding til Elin Grotnes, Bufdir.

Forskning om kjønn og funksjonshemming heldagsseminar Bufdir