FmB i Danmark

Tips en venn Skriv ut

Fritid for Alle skrev i februar om den danske sosialminister Benedikte Kiær som ville sette i gang et prosjekt med fritidsguider, hvor man bygger på erfaringer knyttet til metoden Fritid med Bistand. Her kan du lese mer om status til prosjektet.

Med bakgrunn i møtet det ble skrevet om i reportasjen, besluttet den danske sosialminister Benedikte Kjær to retninger for den videre satsning. Martin Sandø som arbeider i Servicestyrelsen forteller her hva som ble besluttet:

fmb til danmark.pdf.jpg- Det første var å nedsætte en arbejdsgruppe bestående af relevante organisationer, ministerier og foreninger. Arbejdsgruppen skal fortsat sætte fokus på inklusion af mennesker med handicap i foreningslivet. Det andre er å starte et projekt med Fritidsguider. Dette projekt er stærkt inspireret af det norske projekt "Fritid med Bistand", som er udviklet i Kristiansand Kommune. Projektet med fritidsguider skal gennemføres i 5 kommuner og iværksættes i sensommeren 2010. I det norske Fritid med Bistand er der udviklet en metode i forhold til inklusion i fritidslivet. Denne metode vil være udgangspunktet for projektet, hvor organmisering kan være forskellig mellem de 5 kommuner. Det kan i den forbindelse tænkes at funktionen om Fritidsguider i nogle kommuner er en kommunal indsats og i andre er en opgave de frivillige organisationer påtager sig. Det forventes, at de lokale projekter kan gøre deres første erfaringer fra starten af 2011. Der er afsat ca. 3.5 mio kr til dette projekt.

Tidligere har vi også skrevet om Gentofte kommune som også arbeider for å ta i bruk arbeidsmetoden, og helt nytt er det i følge Sandø at Fritid med Bistand pekes på som en metode knyttet til en helt ny satsning overfor utsatt ungdom.
- Ud over disse to projekter udmeldes der en pulje i forhold til at sikre inklusion i fritidslivet for udsatte børn og unge - herunder børn med handicap. Denne pulje gør brug af projektet "Fritidspas" der på en lang række punkter minder om det norske Fritid med Bistand. Der er afsat ca. 80 mio kr i denne pulje.

Servicestyrelsen ved Martin Sandø har også fått oversatt den norske aktivitetsvelgeren til dansk, den kan du se her.