Film om treningskontaktordningen

Tips en venn Skriv ut

Hordaland idrettskrets har med midler fra Helsedirektoratet utarbeidet en informasjonsfilm om ordningen treningskontakt hvor flere oppdragstakere og brukere deler sine erfaringer.

treningskontaktfilm ingresTerje og treningskontakten Kristine er de første vi møter i filmen "Treningskontakt". De forteller om sitt første møte, om sine turer og erfaringene fra et samarbeid over 2 år. På lignende måte bli vi kjent med fire treningskontakter til som følger opp enkeltpersoner individuelt eller i gruppe.

Historiene i filmen synliggjør på en god måte hvordan treningskontakt kan være et godt tilbud til ulike målgrupper. Intervjuene med flere brukere av tjenesten er med på å synliggjøre dette.

Filmen som kan bli et nyttig redskap for å spre kunnskap om bruk av treningskontakter i kommunene kan du se her.

Av Anders Midtsundstad