Ferie for personer med store bistandsbehov

Tips en venn Skriv ut

ECON har undersøkt ferievaner, feriebehov og ferietilbud for personer med omfattende bistandsbehov. Undersøkelsen synliggjør at det er behov for offentlig støtte til ferie om vi skal sikre at mennesker i denne målgruppen skal kunne reise på ferie som befolkningen ellers.

I undersøkelsen som rapporten tar utgangspunkt i ble Ferie for personer ...det definert følgende overordnede problemstillinger:

  • Hvilke ferievaner har personer med store bistandsbehov? Herunder hvor ofte de reiser på ferie og hvilke behov for hjelp og økonomisk støtte de har.
  • Hva finnes av spesielt tilrettelagte feriesteder? Herunder hva slags tilrettelegging de har, hvem som arrangerer turer, hva de koster og hvor stor etterspørselen er.
  • I hvilken grad yter kommunene støtte til ferie for personer med store bistandsbehov? Herunder hva søkingen er og hvor mye ressurser som brukes på støtte.
  • Hvilke tiltak kan iverksettes for å gjøre det mulig for personer med store bistandsbehov å reise på ferie til en overkommelig kostnad?

I rapporten foreslås en todelt ordning som en løsning der trygdekontoret (NAV) får ansvar for å administrere en ferietilskuddsordning og der kommunene yter praktisk bistand til de som trenger det. Prosjektet ble gjennomført på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet.

Rapporten kan du lese her.

 

Av Anders Midtsundstad