Article image

Ettervern for rusavhengige

Tips en venn Skriv ut

I rapporten ”Ettervern RUS” presenteres en brukerundersøkelse av et utvalg Agderkommuners ettervernstilbud etter institusjonsbehandling for rusavhengige.

I regi av forsøk med høgskole- og universitetssosialkontor i Agder ( HUSK-Agder) har prosjektmedarbeidere fra bruker- og pårørendeorganisasjonen A- LARM, samt en faglig prosjektansvarlig fra Universitetet i Agder gjennomført en undersøkelse som synliggjør betydningen av gode ettervernstilbud.

Rapporten kan du lese her.