Ålesund kommune tapte sak mot støttekontakt

Tips en venn Skriv ut

Høyesterett forkaster anken fra Ålesund kommune i den såkalte «støttekontakt-saken». Rettsaken har handlet om en støttekontakt er å betrakte som oppdragstaker eller arbeidstaker med rett til fast jobb. Da saken var oppe i lagmannsretten, fikk ålesundskvinnen medhold i at hun burde få et ansettelsesforhold i kommunen.

StøttekontaktHøyesterett har nå avvist anken fra Ålesund kommune. Kommunen må nå akseptere dommen og betale saksomkostninger på nær 360.000 kroner.  

Dommen får store konsekvenser for norske kommuner. Mange støttekontakter og avlastere i norske kommuner vil som kvinnen fra Ålesund kunne kreve en fast stilling som i praksis innebærer høyere lønn, feriepenger og rettigheter til sykepenger.

Lenke til dommen i Høyesterett.

Flere kommentarer til dommen kan du lese i en reportasje i Sunnmørsposten:
http://www.smp.no/nyheter/2016/06/27/%C3%85lesund-kommune-tapte-prinsippsak-mot-st%C3%B8ttekontakt-12959407.ece

KS advokatene har tidligere anbefalt alle landets kommuner til å se igjennom sine rutiner rundt ansattelsesforhold for støttekontakter og avlastere som gis en godtgjørelse som oppdragstakere. Kriteriene en må vurdere er presentert i artikkelen Arbeids- eller oppdragstaker? som kan leses her.