Brukerundersøkelse fra Trondheim kommune

Tips en venn Skriv ut

I Trondheim kommune har "Tilrettelagt fritid" ansvar for å organisere kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med bistandsbehov over 18 år. En ny brukerundersøkelse er nå med på å gi retning for deres videre arbeid.

Trondheim kommune legger vekt på å kvalitetsikre tjenestetilbudet de tilbyr innenfor "Tilrettelagt fritid". Som et ledd i dette arbeidet har de i år gjennomført en Spørreundersøkelsen 2014 Til Tilrettelagt Fritid I Trondheim Kommunespørreundersøkelse som bygger på svar fra tilfeldig utvalgte brukere som deltar på tilrettelagte aktiviteter og de som har støttekontaktvedtak.

Rapporten som gir gode tips til hvordan en kan organisere en spørreundersøkelse kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad