Brukerhåndboken

Tips en venn Skriv ut

Det har lenge vært arbeidet med å utvikle et arbeidsverktøy for ansatte som har ansvar for å administrere støttekontakttjenesten. Nå er den her. Vi håper at den kan bidra til å gi praksisfeltet økt kunnskap, trygghet og kvalitetssikring av tjenesten.

Brukerhåndbok for støttekontakttjenestenMålgruppen er primært saksbehandlere for støttekontakt og ledsagerbevis i kommunen. Innholdet er utformet gjennom samarbeid og med innspill fra 12 ulike kommuner i landet.

Brukerhåndboken tar utgangspunkt i tre hovedområder i arbeidet innenfor støttekontakttjenesten: saksbehandling – maler/eksempler – opplæring/veiledning.

En stor takk for innsatsen til referansegruppen til Fritid for alle som består av nettverkskoordinatorene, men størst takk til Guro Ekrem Wormdal. Uten hennes innsats hadde denne håndboken aldri blitt til. Hun hadde ideen og har tatt hovedansvar for å utvikle håndboken som du kan laste ned her:

Brukerhåndbok