Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Revidert utgave

Tips en venn Skriv ut

​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Rettigheter er hjemlet i lover og forskrifter, og informasjonen er i liten grad samlet. ​Mange bruker mye tid og krefter på å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud. Dette heftet er ment å gjøre det lettere å finne fram.

Omslagsbilde til ​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester

Heftet tar utgangspunkt i Gina som er født med nedsatt funksjonsevne. Det viser hvilke rettigheter hun og familien har fra hun blir født til hun er om lag 20 år og hvor familien kan henvende seg for å få hjelp.

Heftet handler ikke om det å ha et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne, men om tilbud og rettigheter.

Heftet kan lastes ned her: Barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien-IS1298.pdf

Kilde:

Helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien