Aktivitetshjelpemidler for voksne

Tips en venn Skriv ut

Rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er brukt opp for 2019. Det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2020.

Illustrasjon som viser to personer som holder på med rullestolbasketRegjeringen styrket rammefinansieringen rundt aktivitetshjelpemidler i år, men allerede nå er årets budsjett på litt over 65 millioner brukt opp. NAV kan vise til at det er fattet 800 vedtak om aktivitetshjelpemidler i 2019.

Når rammen nå er brukt opp for i år betyr dette at mange får avslag på sine søknader. De må søke på nytt i 2020. For mange personer er et aktivitetshjelpemiddel avgjørende for å kunne trene og holde seg aktiv. 

Det trengs derfor en ny gjennomgang for å se på dagens løsning rundt aktivitetshjelpemidler for voksne personer over 26 år. På NAV sin side kan du lese mer om ordningen:

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Dagligliv+og+fritid/aktivitetshjelpemidler-til-personer-over-26-%C3%A5r