Aktiv fritid for alle - Norge

Tips en venn Skriv ut

Ansatte i kommunal og frivillig sektor som arbeider for å støtte barn, unge og voksne med ulike bistandbehov inn i selvvalgte frivillige organisasjoner møttes nylig til sin 2 nasjonale nettverksamling i Kvinnherad

Fagpersoner som har tatt i bruk metoden Fritid med Bistand (FmB) i ulike kommuner erfarer at det er viktig å ha et nettverk med samlinger hvor en kan dele tanker, erfaringer og ideer i arbeidet med å tilby et individuelt tilbud i Nettverketsamarbeid med frivillige organisasjoner.

På nettverkets 2. samling som ble arrangert 28. og 29. april i Kvinnherad åpnet virksomhetsleder Kristian Bringedal i Kvinnherad kommune med å fortelle om viktigheten av å arbeide aktivt for å bli et mer inkluderende samfunn. Kommunen har selv gjennom en omorganisering av tjenestetilbudet innenfor kultur og fritid lagt stor vekt på å gi bedre muligheter for flere til å bli aktive brukere av kultur- og fritidstilbud som tilbys av bl.a. de over 500 frivillige organisasjonene bare i Kvinnherad.

Bruk av metoden Fritid med Bistand har blitt et viktig arbeidsverktøy som brukes aktivt av ansatte som arbeider opp mot bl.a. kommunens tre ungdomssenter, MOT, SLT, Aktiv fritid, tilrettelagte fritidstilbud for utviklingshemmede og støttekontakttjenesten.  Gjennom å arbeide med samme metode blir det lettere å samarbeide i hverdagen for ansatte i kultur og fritid, men også med kollegaer innenfor virksomhetsområdene sosial, helse og omsorg i et arbeid for å gi flere sosial støtte inn i selvvalgte frivillig organisasjon.

På samlingens to dager fikk deltakerne god tid til erfaringsutveksling, men det ble også satt av god tid slik at flere samarbeidspartnere i Kvinnherad som har tatt utfordringen med å åpne sine nettverk fikk mulighet til fortelle sine erfaringer. Nettverket fikk også møte Eilert som fortalte om sine brukererfaringer. Eilert FortellerNår han fikk tilbud om Fritid med Bistand var målet å finne frem til en fritidsaktivitet hvor han kunne møte andre. Han valgte å bli med i en dugnadsgjeng i Rosendal som arbeider med å sette i stand seilskuten Gurine som ble bygget i 1875. Kristian Djupevåg som er profesjonell båtbygger og som leder restaureringsarbeidet som byggmester og læremester oppfordrer nå Eilert til å ta en fagutdannelse som båtbygger av historiske båter.

Nettverket ønsker å finne sin plass i et samarbeid med de fylkesvise regionale nettverkene som er etablert gjennom Helsedirektoratets satsning på knutepunktet "Fritid for alle". Om du ønsker mere informasjon om nettverket kan du ta kontakt med en av  nettverkets koordinatorer:

Ingvild Marie Hilde, mobil 95301132 eller epost: ingvild.marie.hilde@kvinnherad.kommune.no eller Sølvi Folkedal, mobil 95290281 eller epost: solvi.folkedal@askoy.kommune.no

Det er etablert nasjonale «Aktiv fritid for alle» nettverk i både Danmark og Norge og årlig arrangeres også en nordisk nettverkssamling.

Collage1 Båten Motorsag Collage2 Fmb _logo _250px _thumb [1]