Siste nytt


 

Illustrasjonsbilde av rullestol, gitarspiller og skater

Styrker fritidstilbudet i bydelen

Bydel Gamle Oslo har i løpet av de siste årene arbeidet systematisk for å styrke og videreutvikle sitt fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med fu...
Bilde av forsiden til Evaluering av prosjekter for utvikling av habiliteringstjenester til barn og unge

Evaluering av prosjekter for å styrke fritiden i habiliteringstjenester for barn og unge

Ipsos MMI har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert 18 kommunale prosjekter hvor en har arbeidet for å sikre barn og unges deltakelse i selvvalgte...
Bilde av jentene som jobber med Fritid med Bistand i Bergen

Fritid med Bistand – et tiltak i Bergen kommune

Tiltaket FRIBI startet som et prosjekt under NAV Fyllingsdalen Sosialtjeneste 2011. På bakgrunn av vellykkede resultater, ble prosjektet fra 2014 et f...
Bilde av Emma Kristine Leesland

Gjesteblogg 4/2015

Veiledning av støttekontakter – hvorfor og hvordan!

Som utdannet vernepleier med arbeidserfaring fra blant annet kommunal sektor i forhold til tilrettelegging av arbeid, bolig og fritid har jeg vært int...
Teaser for konferansen 2016

Nasjonal konferanse i Drammen, 4. og 5. februar 2016

"Utstyrt for fremtiden?"

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte en nasjonal konferanse 2016. Den hadde tittelen «Utstyrt for fremtid...
Norgeslover

Oppdragstaker eller arbeidstaker - ny rettsavgjørelse

Frostating lagmannsrett har gitt en støttekontakt og avlaster krav på fast ansettelse i Ålesund kommune. Dommen kan få store konsekvenser.
Omslagsbilde av boka Fritid med Bistand

Ny bokserie

Ti fagbøker inngår i bokserien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» som har blitt til gjennom et samarbeid mellom Fagbokforlaget og Nasjo...
Speed-kobling

Speed-kobling

I Fredrikstad kommune arbeider en aktivt med å rekruttere støttekontakter. De ansatte i «Aktiv Fritid» er hele tiden opptatt av å finne nye løsninger ...
Illustrasjon tilhørende veileder rehabilitering

Ny veileder: Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinering

Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette...
Bilde av Kjetil Korbu Nilsen

Gjesteblogg 3/2015

Olympisk mester i eget liv

Kjetil Korbu Nilsen er født med celebral parese (CP). Han har flere ganger deltatt i kjelkehockey i Paralympics samt VM, der han har vunnet flere meda...
 

Arbeids- eller oppdragstaker?

De fleste som engasjeres av en kommune vil være arbeidstakere, men i noen situasjoner er det ønskelig å engasjere personer for kortere tidsrom eller t...