Ønsker flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

Tips en venn Skriv ut

Servicestyrelsen i Danmark har satt av 80 millioner for å sikre at flere utsatte barn og unge gis mulighet for å delta i ordinære fritidsaktiviteter.

Det overordnede formål med prosjektet som gjennomføres i tidsrommet 2010 - 2013 er å etablere i kommunene ordninger for utsatte barn og unge, som omfatter fritidsveiledning og økonomisk støtte som fører til deltakelse i fritidsaktiviteter sammen med andre barn og unge.

Målgruppen for projektet er utsatte barn og unge i alderen 6-18 år, som ikke har mulighet for å delta i fritidsaktiviteter på like vilkår med jevnaldre. Kommunene kan også velge å trekke inn som en målgruppe personer med en nedsatt funksjonsevne.

Rundt 250 personer fra kommuner, frivillige organisasjoner, politikere og andre deltok på konferansen hvor satsningen ble presentert. 

nyborg-salen_689x258.jpg